Waarom

Gemeenschappen hebben de behoefte om te herdenken; men staat stil bij een bijzondere gebeurtenis uit het nabije of verre verleden omdat die gebeurtenis een bijzondere betekenis heeft voor het collectief dat men gezamenlijk vormt. Dat collectief is niet een eenduidig geheel. Een mens hoort bij verschillende gemeenschappen en heeft daarom ook verschillende identiteiten. Men is lid van een vereniging, woont in een dorp, is inwoner van een gemeente, voelt zich Limburger en bezit het Nederlands staatsburgerschap. 


Afhankelijk welke identiteit ‘geraakt’ wordt neemt men deel aan bijzondere herdenkingen. Een belangrijk onderdeel van die identiteiten is de geschiedenis. Geschiedenis heb je niet, geschiedenis ben jezelf, het zit in je omdat het een onderdeel van je eigen identiteiten is. Je kunt het niet ‘wegpoetsen’ want het is een onlosmakelijk verbonden met het zijn van een sociaal individu dat met anderen leeft.

Herdenkingen zijn belangrijk voor gemeenschappen omdat ze de onderlinge band smeden; herdenkingen bevestigen dat men lid is van een gemeenschap. Gemeenschappen versterken zich als ze gezamenlijk iets te vieren hebben of als men een gezamenlijke ‘vijand’ heeft; het vereist dat men samen verantwoordelijkheid voelt en ook samen hierin optrekt.  Herdenken is eigenlijk samen een gemeenschap zijn.

Bij de herdenking van de verjaardag van een plaats of dorp doet zich het probleem voor dat veel dorpen en nederzettingen gaandeweg organisch zijn gegroeid en dat er geen ‘oprichtingsakte’ is, zoals dat bij middeleeuwse steden over het algemeen wel het geval is doordat ze op een gegeven moment formeel tot stad zijn verheven. Vaak wordt daarom het moment van het oudst bekende gegeven aangegrepen om een historisch jubileum te vieren, want de gemeenschap bestaat dan zeker al tenminste, een x aantal jaren. 

Voor Horst aan de Maas is dat ijkpunt logischerwijze 1219. Met Horst aan de Maas 800 leveren we een bijdrage aan het verder ontwikkelen en versterken van de identiteit van de dorpen van Horst aan de Maas, maar ook aan de identiteit van de gemeente Horst aan de Maas