Informatie ten behoeve van de ANBI status

Stichting 800 jaar Horst heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling gekregen.

Ten behoeve van de ANBI status de navolgende informatie:


PNaam 

Stichting 800 jaar Horst

Kvk inschrijving: 67942970

RSIN nummer: 857236106

Contactgegevens

Gebr. Van Doornelaan 3, 5961 BA Horst

Website: www.horstaandemaas800.nl

Contactadres: info@horstaandemaas800.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur wordt gevormd door personen die op persoonlijke titel zitting hebben in het bestuur:

Voorzitter: Arie Stas (lid DB)

Vice voorzitter: Jan Nabben (lid DB)

Secretaris: Ineke Eickmans (lid DB)

Penningmeester: Wim van den Munckhof (lid DB)

Fondswerving: Frans Laarakker (lid DB)

Procesbegeleider: Trees Hogema (lid DB)

PR & Communicatie: Ben Sanders (lid DB)

 

Leden Algemeen Bestuur:

Jos Jenniskens

Leo van de Laak

Jos Schatorjé

Arie Snellen

Peter Strijbosch


 

Beleidsplan

Klik hier om het beleidsplan (pdf-document) te openen


Beloningsbeleid

Bestuursfuncties zijn onbezoldigd, de bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Uit de statutaire doelstelling

Art. 2 van de statuten

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het initiatief nemen en mede organiseren  en coördineren van activiteiten door en voor (oud) inwoners van Horst aan de Maas,, in het kader van het achthonderdjarig bestaan van Horst in 2019.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

  • De ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezelijking van haar doel bijeengebrachte of te brengen bedragen of goederen;
  • Donaties;
  • Subsidies en sponsorgelden;
  • Verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
  • De inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen;
  • Overige baten.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Eventuele winst dient overeenkomstig het doel van de stichting te worden besteed.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten

(nog nader te noemen)

Financiële verantwoording

(link laatste verslag nog te plaatsen)