TURFROUTE GRIENDTSVEEN

Griendtsveen, een dorp met een spectaculair verhaal

Een van de fraaiste plekken in de gemeente Horst aan de Maas is het dorp Griendtsveen, waar verstilde landschappen een bewogen geschiedenis verbergen. Het dorp waar nu geen trein meer stopt, had 100 jaar geleden het drukste goederenstation (!) van Nederland...

Griendtsveen is het enige dorp in Limburg dat nooit een agrarische functie heeft gehad en waar eens een industriële bedrijvigheid heerste toen duizenden hun brood verdienden in de turfwinning. Griendtsveen als een mijnstadje...

Wandelend door Griendtsveen en zijn omgeving is amper voor te stellen dat tussen 1866 en 1956 het hele sociale leven van alle inwoners, volledig werd gedomineerd door de turfindustrie van de firma Van der Griendt. Op het hoogtepunt was de infrastructuur en daarmee het sociale leven van dit dorp volledig in handen van Van der Griendt. In 1956 kwam een einde aan het alleenbezit door deze maatschappij.

Het station in Griendtsveen (dat toen station Helenaveen heette) was op zeker moment het drukste goederenstation van Nederland. Het dorp kende eigen fabrieken voor het maken van turfstrooisel, een eigen scheepswerf waar de turfschepen werden gebouwd en onderhouden en een uitgebreid kanalenstelsel om het transport van de gestoken turf naar het station mogelijk te maken.

Nu ziet de toerist enkel nog een idyllisch dorp. 

Door op plekken foto’s en infoborden te plaatsen, waar destijds een onvoorstelbare bedrijvigheid heerste, krijgt iedere bezoeker inzicht in het verleden van ieder plekje in dit dorp en de menskracht die daarmee gepaard ging. 
De Turfroute voert de bezoeker langs vele gebouwen en plekken die net zo vele verhalen vertellen over het bizarre sociale leven in deze voormalige veenkolonie en de grootse prestaties in een aanvankelijk volstrekt onontgonnen gebied. 

In Griendtsveen neemt men de uitdaging aan om die geschiedenis weer te gaan vertellen middels
een fotoroute door het dorp.  Een Turfroute dus...

Turfroute Griendtsveen

Bekijk meer activiteiten in Griendtsveen Bekijk alle activiteiten
Locatie:Griendtsveen
Tijdstip:11.00 uur
Van:31 maart 2019
Tot:31 december 2019
Bekijk de agenda