LEOPOLD HAFFMANS, GEEN BLAD VOOR DE MOND

Lezing LGOG

Leopold Haffmans 02.jpg
Het LGOG, het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap houdt een lezing over Leopold Haffmans, een opvallend Tweede Kamerlid in de negentiende eeuw en afkomstig uit Horst.

Leopold Haffmans mag gerekend worden tot een van de markantste Horstenaren en op nationaal niveau zelfs een 19e -eeuwse politieke smaakmaker worden genoemd. Politieke tegenstanders typeerden hem als 'Limburgs groote mond'.

De heer Ragdy van der Hoek (Venlo, 1955) studeerde Nieuwe Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en zal Leopold Haffmans aan zijn publiek voorstellen. In 2005 promoveerde Van der Hoek aan dezelfde universiteit op een biografie van de Horster politicus - journalist Leopold Haffmans.


Haffmans was een opmerkelijk politicus, die geen blad voor de mond nam en op een geheel eigen wijze opkwam voor katholieke en Limburgse belangen. Dat leverde hem in Noord-Limburg veel steun op, maar elders in het land werd zijn manier van optreden doorgaans minder gewaardeerd. Politieke tegenstanders noemden hem ook wel smalend Limburgs groote mond. 

Tijdens zijn lezing gaat Ragdy van der Hoek aan de hand van het denken en handelen van Haffmans in op de vraag hoe in de tweede helft vanuit Noord-Limburg politiek werd bedreven. Dat kan omdat de Horstenaar meer dan 30 jaar namens deze regio lid was van de Tweede Kamer en 33 jaar politiek commentator in het Venloosch Weekblad, een voorloper van het huidige dagblad De Limburger.

In de presentatie staat Leopold Haffmans (1826-1896) centraal. Maar er is ook aandacht voor de rol van de pers in de 19e eeuw en het destijds gangbare kiessysteem. Zo zal Van der Hoek ingaan op het verschil tussen onze evenredige vertegenwoordiging en een districtenstelsel.  Verder is er onder meer aandacht voor politieke discussies rondom de afschaffing van de doodstraf, de militaire dienstplicht en de subsidiering van het bijzonder  onderwijs.
Ten slotte wordt stilgestaan bij Haffmans’ rol bij de totstandkoming van een katholieke politieke partij. 

Van der Hoek was als docent verbonden aan diverse onderwijsinstellingen en is actief als onderzoeker/publicist. Van zijn hand verschenen inmiddels  meer dan 30 publicaties.

Bekijk meer activiteiten in Horst Bekijk alle activiteiten
Locatie:De leste Geulde Horst
Tijdstip:20.00 uur
Van:30 januari 2019
Tot:30 januari 2019
Website:http://www.lgogterhorst.nl/
Bekijk de agenda